FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 16 ก.ย. 2556 08:30:59

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- น้ำท่วมฉับพลัน : เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๖ เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยน้ำใน คลองห้วยดู่ที่ไหลเชี่ยวกราก ได้ซัดสะพานเชื่อมหมู่บ้านระหว่างหมู่ ๑ และหมู่ ๑๗ พังเสียหาย (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔๔.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๖ เวลา ๐๖.๕๒ น.ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ Chichi-shima,Japanไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชายฝั่งภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย

         อนึ่ง พายุโซนร้อน “มานหยี่" ได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศญี่ปุ่นแล้ว สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นควรตรวจสอบสภาพก่อนออกเดินทางและ พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดตราด ๑๕๙.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕

บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมศรี มีทา)

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.อีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายนิพนธ์ สูนคำ)

บ.แก้วอุดม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสิทธิ์ วรรณลา)

บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.เนินสูง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายทองเติม ใจแข็ง)

- บ.ห้วยกบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางจันทร์เพ็ญ อุษา)

บ.โนนทับทิม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประเสริฐ เสาศิริ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

บ.คลองตาหมื่น ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางพรทิพย์ ลำบอง)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๑ มม.(นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางทองหล่อ ตรีวงษ์)

- บ.โนนจำปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพูล หนูพัฒ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel