FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 18 ก.ย. 2556 08:32:53

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๖
เวลา ๐๖.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
Flores Seaไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๑๘ ก.ย. ๕๖) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ    ๕๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนที่ทางตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าพายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน โดยจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันพรุ่งนี้ (๑๙ ก.ย. ๕๖) และจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวเข้าสู่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๖ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออก และภาคตะวันออก        มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๑๘-๒๑ ก.ย. ๕๖

อนึ่ง พายุโซนร้อน “อุซางิ” (USAGI) อีกลูกหนึ่งที่อยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนไปยังเกาะไต้หวันและประเทศจีนด้านตะวันออก ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๒ ก.ย. ๕๖ ซึ่งพายุอุซางิไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดอุบลราชธานี (สถานีการเกษตร) ๑๐๕.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕

- บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายถ่อน สระพล)

- บ.ดวน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายประเทือง ศรีสะ)

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.ซับเปิป ต.ซับเปิป อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายท่น มีศรี)

- บ.ซับเปิปเหนือ ต.ซับเปิป อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายหวาง จันทรา)

- บ.ป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๗ มม. (นายสง่า เกตุจันทร์)

- บ.ปลวกงาม ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชวน ผสม)

- บ.บุฝ้าย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายจำลอง ชตางาม)

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายบุญเยี่ยม ศรีวงค์)

- บ.โนนทับทิม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประเสริฐ เสาศิริ)

- บ.คลองน้ำคัน ต.ซับเปิป อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายยงยุทธ ทองห่วง)

- บ.ธารทิพย์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางรุ่งนภา สายอุ่นใจ)

- บ.เขาดง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นาณฐรัญชน์ จันดา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออก และภาคกลาง เฝ้าระวังฝนตกหนักและตกต่อเนื่องในระยะ ๒-๓ วันนี้

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel