กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาดง ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตกเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:03:38

บ.เขาดง ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตกเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายณฐรัญชน์ จันดา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS