กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนทับทิม ม.10 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งคืน สภาพอากาศขณะนี้ยังคงตกต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:45:34

บ.โนนทับทิม ม.10 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งคืน สภาพอากาศขณะนี้ยังคงตกต่อเนื่อง นายประเสริฐ เสาศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS