กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดวน ม.2 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งคืน สภาพอากาศขณะนี้ยังคงตกต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:49:38

บ.ดวน ม.2 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดทั้งคืน สภาพอากาศขณะนี้ยังคงตกต่อเนื่อง นายประเทือง ศรีสะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS