FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ นี้

วันที่ 18 ก.ย. 2556 14:50:49

อให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานีจันทบุรีและตราด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ ๑๘ -๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอขุนหาญ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอน้ำยืน
น้ำขุ่น บุณฑริก นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชรานี อำเภอขลุง มะขาม เมือง เขาคิชฌกูฏ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี และอำเภอเขาสมิง บ่อไร่ เกาะช้าง จังหวัดตราด เนื่องจากมีฝนตกหนัก
และตกต่อเนื่องมากกว่า ๓ วัน บางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนรอบ ๒๔ ชั่วโมงได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร และมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๔.๕๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel