กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตรอกนองกลาง ม.3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 - 16.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:30:44

บ.ตรอกนองกลาง ม.3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 - 16.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายประทีป นาครักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS