กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองปลาดุกลาย ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.เช้านี้ฝนตกเล็กน้อยตกต่อเนื่องจากเมื่อวานจนถึงปัจุบัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:30:10
 
บ.คลองปลาดุกลาย ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้40มม.เช้านี้ฝนตกเล็กน้อยตกต่อเนื่องจากเมื่อวานจนถึงปัจุบัน_นายวันชัย นาคแดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS