กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยไทรงาม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง_07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:40:43
 
บ.ห้วยไทรงาม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง_07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืน_นายสุพจน์ รัศมีเจือน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS