FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 21:20:06

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ระนอง พังงา กระบี่ ลพบุรี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอสวนผึ้ง บ้านคา ปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภอมวกเหล็ก วังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง บ้านนา จังหวัดนครนายก อำเภอเมือง กะเปอร์ สุขสำราญ ละอุ่น จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา อำเภอเมือง อ่าวลึก เขาพนม เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีฝนตกหนัก วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร และระดับน้ำในลำห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

เวลา ๒๑.๑๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel