กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:28:14

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-ทธ.ประกาศเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ระนอง พังงา กระบี่ ลพบุรี สระบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในช่วงวันที่  ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ นี้

- น้ำป่าไหลหลาก : วานนี้ (๒๐ ก.ย. ๕๖) เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ ต.หนองปลิง และต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ส่งผลให้ถนนได้รับความเสียหาย ๔ สาย  ทั้งนี้ ปภ.จังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องทิ่น เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือแล้ว

- น้ำท่วม : เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บ้านพร้าว และต.บ้านติ๊ก อ.บ้านนา จ.นครนายก ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ (ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๑ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๖.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๓๖.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๙ น. ตามเวลาประเทศไทย NNW of Nggilat, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ทะเลมีคลื่นสูง ๒–๔ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในระยะนี้

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “อุซางิ” (USAGI) ซึ่งเป็นพายุอีกลูกหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์
เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย จะเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไต้หวัน และเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ประมาณวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๖ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเกาะไต้หวัน ฮ่องกง และมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

-ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ๑๑๗.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๖๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.ใหม่แม่เรวา ต.แม่เลย์ อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายเสาร์ นาไรวัลย์)

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายศักดา แดงจบ)

- บ.ไร่ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายรุ่งทิพย์ สืบชาติ)

- บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญชู โชติพรม)

- บ.ไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอุ่น สะอาดใจ)

- บ.ท่าชัย ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นายณรงค์ ยอดขวัญ)

- บ.สาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นายสมชาย ชนะทรัพย์ทอง)

- บ.ห้วยกบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางจันเพ็ญ อุษา)

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)

- บ.คีรีวงศ์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเฉลิม ปัยทอง)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS