กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินซอง ม.1 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:15:31
 
บ.หินซอง ม.1 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว_นายสัมพันธ์ ม่วงพานิชย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS