กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับเปิบ ม.3 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบรูณ์_สภาพอากาศฝนขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ ระดับน้ำในลำคลองเริ่มลดระดับลงแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:08:24
 
บ.ซับเปิบ ม.3 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบรูณ์_สภาพอากาศฝนขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มอยู่ ระดับน้ำในลำคลองเริ่มลดระดับลงแล้ว_นายท่น มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS