FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สาย ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ เมื่อเวลา 16.59 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 5.2 ริกเตอร์บริเวณพรมแดนประเทศพม่า-จีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 140 กม.เครือข่าย ทธ.ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 22 ก.ย. 2556 18:25:30

บ.แม่สาย ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ เมื่อเวลา 16.59 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 5.2 ริกเตอร์บริเวณพรมแดนประเทศพม่า-จีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 140 กม.เครือข่าย ทธ.ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน นายอินทวน ชื่องาม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel