FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:57:36

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอสวนผึ้ง บ้านคา ปากท่อ จังหวัดราชบุรี
อำเภอแก่งกระจาน หนองหญ้าปล้อง ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง ทับสะแก ปราณบุรี หัวหิน กุยบุรี สามร้อยยอด บางสะพาน บางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอพะโต๊ะ สวี หลังสวน ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร อำเภอเมือง กระบุรี กะเปอร์ ละอุ่น สุขสำราญ จังหวัดระนอง เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เกือบเต็มตลิ่ง
ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุ
ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบ
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้
มีการอบรมไว้แล้ว

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel