กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปรายกริม ม.10 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร_ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 18:57:01
 
บ.ปรายกริม ม.10 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร_ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีฝนตกปรอยๆ สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว วัดน้ำฝนในปัจจุบันได้ 23 มม._นายนิพนธ์ ทนหมัด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS