กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งขี้เหล็ก ม.9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:15:39
 
บ.แก้งขี้เหล็ก ม.9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 12 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน_นายบัวรินทร์ วาตา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS