กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อสี่เหลียม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:37:31
 
บ.บ่อสี่เหลียม ม.6 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายวัฒนา แซ่ฟุ่ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS