กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าซางน้อย ม.5 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อยตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:40:51

บ.ป่าซางน้อย ม.5 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อยตลอดทั้งวัน_นายสมศักดิ์ ชัยพูน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS