กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ตะไคร้ ม.1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เริ่มมีแดดออก ไม่มีฝนตก เริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:44:51
 
บ.แม่ตะไคร้ ม.1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เริ่มมีแดดออก ไม่มีฝนตก เริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่_นายสุชาติ แสงทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS