FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยส้าน ม.1 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว

วันที่ 26 ก.ย. 2556 07:56:34
 
บ.ห้วยส้าน ม.1 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อนอบอ้าว_นายสมศักดิ์ ปัญญาน้อย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel