กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหล่าป่าสานอก ม.1 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 19.22 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:33:28
 
บ.เหล่าป่าสานอก ม.1 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เวลา 19.22 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆตกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายประเทือง น้อยจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS