กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กิ่วห้วยเบิก ม.2 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องจากช่วงเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:35:01
 
บ.กิ่วห้วยเบิก ม.2 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องจากช่วงเย็น_นายผัด อุ่นเมือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS