กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สมัยเสรี ม.11 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ สลับตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:36:31
 
บ.สมัยเสรี ม.11 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ สลับตกปรอยๆเล็กน้อย_นายจิตต์ ทินวัง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS