กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วัดป่า ม.9 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องจากช่วงเย็น สลับปรอยๆต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 19:48:45
 
บ.วัดป่า ม.9 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องจากช่วงเย็น สลับปรอยๆต่อเนื่อง_นายยงยุทธ สอนจิ๋ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS