กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนสวรรค์ ม.6 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. มีฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเวลา 20.00 น. เช้าวันนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:34:10
 
บ.โนนสวรรค์ ม.6 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. มีฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเวลา 20.00 น. เช้าวันนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม_นายคำมี วรยศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS