กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กงษีไร่ ม.5 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 105 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย เมื่อวานนี้มีฝนตกหนักช่วงเย็น-ค่ำ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:37:34
 
บ.กงษีไร่ ม.5 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 105 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย เมื่อวานนี้มีฝนตกหนักช่วงเย็น-ค่ำ_นายไพฑรูย์ รัตนาจารย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS