กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองทราย ม.5 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม. มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน และตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ได้แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:37:05
 
บ.คลองทราย ม.5 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม. มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน และตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ได้แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_นายจำเนียร สาลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS