กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางลำพู ม.3 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. เมื่อคืนมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนในหมู่3 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ทั้งนี้ได้แจ้งให้เฝ้าระวังต่อเนื่องแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:49:53
 
บ.บางลำพู ม.3 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. เมื่อคืนมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน เช้าวันนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ เกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนในหมู่3 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ทั้งนี้ได้แจ้งให้เฝ้าระวังต่อเนื่องแล้ว_นายศักดา แดงจบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS