FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือ ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 5 ต.ค. 2556 17:26:43
 
บ.เหนือ ม.2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกปรอยๆ_นายบัญชา อินทร์พรหม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel