กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:30:48
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- น้ำป่าไหลหลาก : เครือข่ายฯ ทธ. (นายบุญสม นาเวียง) แจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและ     พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ ม.๑, ๓, ๕, ๖ ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๕ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๖ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๓๕.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๕๖          เวลา ๐๘.๓๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Nereju, Romania ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงอีกละลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ ๗ – ๑๑ ต.ค. ๕๖ ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง ๒ – ๕ องศา และอากาศเริ่มเย็นในตอนเช้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนได้เลื่อนลงอ่าวไทยตอนกลางแล้ว ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดระนอง ๘๔.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญาชาเมฆ)

- บ.ตะเคียนงาม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายวิโรจน์ ห่อหุ้ม)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

- บ.นายาว ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายประวิทย์ สังโสม)

- บ.หลวง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสะอาด เป็นกล)

- บ.ปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสงกานต์ โกวฤทธิ์)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายจริต แสงทอง)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๖ มม. (นายศิวพงษ์ อาจหาญ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ทับขอน ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายจารึก ปาลคะเชนทร์)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมบูรณ์ บุญสุข)

- บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุรชัย กนกถาวรธรรม)

- บ.เนินเดินแดง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธงชัย แม่นหม่าย)

- บ.เจ็ดลูกเนิน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายชูเกียรติ บุตรติมาลย์)

- บ.ยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธีระ หนูน้อย)

- บ.หุบกระพงพัฒนา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโสภา ทองมี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักชุกและตกต่อเนื่องบางแห่ง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS