กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๖/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 12:10:22

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลำปาง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และภูเก็ต เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๖ –๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอฝาง แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง ห้างฉัตร เมืองปาน จังหวัดลำปาง อำเภอเขาสอยดาว เขาคิชฌกูฎ ขลุง จังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาสมิง บ่อไร่ เกาะช้าง จังหวัดตราด อำเภอแก่งกระจาน หนองหญ้าปล้อง ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอปราณบุรี สามร้อยยอด ทับสะแก บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์ อำเภอทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ะ ละแม จังหวัดชุมพร อำเภอเมือง ละอุ่น กะเปอร์      สุขสำราญ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า กะปง ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ
ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๖/๒๕๕๖ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๒.๑๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS