กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางปอย ม.9 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ช่วงกลางคืนเมื่อวาน (5 ต.ค.56) มีฝนตกหนักทั้งคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:45:22
 
บ.ปางปอย ม.9 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ช่วงกลางคืนเมื่อวาน (5 ต.ค.56) มีฝนตกหนักทั้งคืน_นายกองแก้ว ศรีจำรัส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS