กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาช๊อก ม.2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_อากาศช่วงเย็นขณะนี้ฝนตกเล็กน้อยสลับปรอยๆตลอดทั้งวันปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน45มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:30:04
 
บ.นาช๊อก ม.2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_อากาศช่วงเย็นขณะนี้ฝนตกเล็กน้อยสลับปรอยๆตลอดทั้งวันปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน45มม._นายมานพ เชิงคีรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS