กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควน ม.11 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 20:05:06
 
บ.ควน ม.11 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องทั้งวัน_นางบุปผา จิตมั่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS