กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:30:57

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ.ประกาศเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ฉบับที่ ๓๖/๒๕๕๖ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และภูเก็ต ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในช่วงวันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๗ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๕.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๖          เวลา ๐๖.๐๐ น.ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Lata, Solomon Islands ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประจวบคีรีขันธ์แล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และภูเก็ต ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่ ๗-๘ ต.ค. ๕๖ ไว้ด้วย

           อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงอีกละลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ ๗-๑๑ ต.ค. ๕๖ให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๒๙.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.โปร่งสำโหรง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายอำไพ น้ำกลั่น)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายเสรี คาผุก)

- บ.คลองตาเพชร ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายมานัส รัตนะ)

- บ.หุบกะพงพัฒนา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นางโสภา ทองมี)

- บ.บางสังโต้ง ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายชูศักดิ์ จรรยา)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.เทิก ต.ยางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมพิศ เรืองฤทธิ์)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นายประถีป โถเรศ)

- บ.คลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสาคร สร้อยลา)

- บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประทีป นาครักษ์)

- บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายธนากร จิตต์งามขำ)

- บ.ควน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางบุปผา จิตมั่น)

- บ.หนองสองห้อง ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประสงค์ แก้วที)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวิชาญ พันธุ์เรศ)

- บ.ทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสำราญ สีดาหอม)

- บ.ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพุด แย้มพรหม)

- บ.ช้างเชื่อ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจริต แสงทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS