FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันที่ 7 ต.ค. 2556 13:25:13

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอสวนผึ้ง บ้านคา ปากท่อ จังหวัดราชบุรีจังหวัญกาญจนบุรี อำเภอแก่งกระจาน หนองหญ้าปล้อง ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอปราณบุรี หัวหิน สามร้อยยอด ทับสะแก บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร อาจทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๖ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๓.๒๕ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel