กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 13:25:13

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอสวนผึ้ง บ้านคา ปากท่อ จังหวัดราชบุรีจังหวัญกาญจนบุรี อำเภอแก่งกระจาน หนองหญ้าปล้อง ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอปราณบุรี หัวหิน สามร้อยยอด ทับสะแก บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร อาจทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๖ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๓.๒๕ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS