กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:35:07

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๘ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๙ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๖.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๖.๕๑ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกของ Finschhafen, Papua New Guinea ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลงด้วย ทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนลดลงในระยะ - วันนี้

          อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอันดามันตอนบนได้เคลื่อนตัวไปบริเวณอ่าวเบงกอลแล้ว และจะเคลื่อนตัวไปทางประเทศอินเดียในระยะต่อไป

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔๙.๔ มม. (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.เสาร์ห้า ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมศักดิ์ สุจิเจิม)

- บ.หุบกะพงพัฒนา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางโสภา ทองมี)

- บ.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายชะลอ คุ้มสะอาด)

- บ.ท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายทรงภพ คงกระพันธ์)

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเซียน ชานาญดง)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.โปร่งสำโหรง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอำไพ น้ำกลั่น)

- บ.เฉลิมพร ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวัชระ กำพร)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.บางสังตี ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพิพัฒน์ กิจช่วยการ)

- บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายวุฒิชัย พุ่มนุ่ม)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒ มม. (นายนา เนยกิ่ง)

- บ.ห้วยรัง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายคะนึง นุชนุ่ม)

- บ.ซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายสรศักดิ์ บุญกรณ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS