กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:33:52

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๙ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๖.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๖          เวลา ๐๕.๔๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือของ Miyako, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ และ      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนลดลง สำหรับร่องมรสุมที่     พาดผ่านภาคใต้มีกำลังปานกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคใต้ มีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางแห่ง

อนึ่ง พายุโซนร้อน “นารี” (NARI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย เข้าใกล้เกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ช่วงวันที่ ๑๑-๑๒ ต.ค. ๕๖ พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดกระบี่ ๒๙.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.หนองน้ำดำ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายดาวรุ่ง หล่ำค้าขาย)

- บ.พุพลูล่าง ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสิบ พันธุยา)

- บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายธนกร จิตต์งามขำ)

- บ.ท่าเรือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายปรีชา รอเซ็ม)

- บ.ท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายทรงภพ คงกระพันธ์)

- บ.แม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเริ่มเย็นลง (นายชาญชัย โพธิ์ชัย)

- บ.กม.๕๒ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอริยะ แจ้งถิ่นป่า)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

- บ.หนองเรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ พันธุเวศ)

- บ.มาบตารอด ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทวน วงศ์ประจิม)

- บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธงชัย หอมหวาน)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.เขาไม้แก้ว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายบุญยิน ส่งแสงแก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

    กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                               โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS