กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:32:10

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๗.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๖          เวลา ๐๗.๐๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางตอนใต้ของ Champerico, Guatemala ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

        - เวลา ๐๑.๑๙ น. แผ่นดินไหวขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ ศูนย์กลางที่ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เครือข่าย ทธ. และประชาชนในพื้นที่อ.พร้าว และอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว (สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา/เครือข่าย ทธ.)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนน้อย สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง

อนึ่ง พายุโซนร้อน “นารี” (NARI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย เข้าสู่เกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๖ พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔๔.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.แม่อ้อใน ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายสมศักดิ์ พวงลังกา)

- บ.วังธาร ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เช้านี้หมอกลง อากาศเย็นสบาย (นายประทีป ยอดทองขาว)

- บ.ทุ่งกู่ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น (นายศรีวรรณ สิทธิตา)

- บ.ต้นโชค ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เช้านี้หมอกมาก อากาศเริ่มหนาว (นายประเทือง ใจยศ)

- บ.แม่เหียะ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายไพบูรณ์ กันสิทธิ์)

- บ.ค่ายวัง ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น (นายอ้าย หมู่แก้ว)

- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

- บ.หุบบอน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชาญ บัวทอง)

- บ.ห้วยไร่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เช้านี้หมอกลง อากาศเย็นสบาย (นายแสวง ใสศรี)

- บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุพล วัฒนพาน)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS