กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 10:33:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐­­­­.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๔๖.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๖          เวลา ๐๔.๒๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางตอนเหนือของ L'Esperance Rock, New Zealand ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนน้อย สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “นารี”(NARI) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ได้เคลื่อนขึ้นสู่เกาะลูซอน        ประเทศฟิลิปปินส์แล้ว และจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันนี้ ๑๒ ต.ค. ๕๖ ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดปัตตานี ๖๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.ห้วยพลู ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสงวน กลัดแสง)

- บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพนา หัสคุณ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.ป่าตอ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายถาวร เยาว์เหมือน)

- บ.ล่าง ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ ไชนาสัก)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.ห้วยมะปรางค์ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายมนูญ ยะหอม)

- บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุรชัย กนกถาวรธรรม)

- บ.เขาลอย ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสวัสดิ์ แซ่หลี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS