กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสขนุน ม.4 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_ฝนตกช่วงเวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ และมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 15:30:44
 
บ.ไสขนุน ม.4 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_ฝนตกช่วงเวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ และมีฝนตกเล็กน้อย_นายณรงค์ แก้วยอด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS