FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันที่ 15 ต.ค. 2556 19:00:01

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ จันทบุรี และตราด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอบุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอขุนหาญ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองจันทบุรี เขาคิชฌกูฏ มะขาม ขลุง จังหวัดจันทบุรี และอำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น “นารี” (NARI) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่ของประเทศไทย อาจทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๙.๐๐ น.

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dmr.go.th

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel