กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองไม้หอม ม.5 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 07.00 - 17.45 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 17:45:02
 
บ.หนองไม้หอม ม.5 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_เวลา 07.00 - 17.45 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย_นายประถีป โถเรศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS