FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:27:08
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

 วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘­­­­.๓๐ น.
 

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๖          เวลา ๐๓.๑๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Mid-Indian Ridge ไม่มีรายงานความเสียหาย     (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ “นารี” (NARI) ได้เคลื่อนลงสู่อ่าวเมาะตะมะแล้ว               ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ชายฝั่งภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะ ๑-๒ วันนี้

อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๑๙-๒๓ ต.ค. ๕๖ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกมีอุณหภูมิจะลดลง ๓-๕ องศาเซลเซียส

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่กรุงเทพมหานคร ๘๘.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.ป่าสัก ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายประจักษ์ ชัยนุสรณ์)

- บ.เกริงกระเวีย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายอิฐ ภูมิคอนสาร)

- บ.ป่าม่วง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายธนพล ยะยวง)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ป่าป๋วย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายเกษม ยะพันธ์)

- บ.หลวง ต.บ้านแลง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสะอาด เป็นกล)

- บ.ห้วยเดื่อ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอินสอน กองอรินทร์)

- บ.ไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอุ่น สะอาดใจ)

- บ.บารมีศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘ มม. (นายอุทร มีศรี)

- บ.เสาหงษ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นางวรรณี สอนเสม)

- บ.ห้วยเรียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจำลอง รังสรรค์)

- สันขี้เหล็ก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายแดง ทาวิลตา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ จะส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ชายฝั่งภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ฝั่งตะวันออก จึงขอให้เครือข่ายฯ และประชาชนในเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel