กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บารมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:45:41
 
บ.บารมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย_นายอุทร มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS