FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ 19 ต.ค. 2556 11:00:14

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑­­­­.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๙ ต.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑๖.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Kuril'sk, Russia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน จะมีฝนลดลง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดภูเก็ต ๑๑๒.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕

- บ.โคกสมบูรณ์ ต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางสาวเกศมณี นิลดา)

- บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๙ มม. (นายสุธรรม ชัยศิริ)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๗ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายศิวพงษ์ อาจหาญ)

- บ.แม่แรม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางฉลอง จงสุข)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.นาขุมคัน ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมชาย บุญมีจิว)

- บ.น้ำชุน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประสิทธิ์ กองโยน)

- บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป นาครักษ์)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เช้านี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเซียน ชำนาญดง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- นื่องจากอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ จะส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จึงขอให้เครือข่ายฯ และประชาชนในเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง    
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
        
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel