กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางหิน ม.2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 11:00:36
 
บ.บางหิน ม.2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ_นายศิวพงษ์ อาจหาญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS