กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกสมบูรณ์ ม.1 ต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.เมื่อคืนมีฝนตกสลับหยุดตลอดทั้งคืน เช้านี้ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 07:21:41
 
บ.โคกสมบูรณ์ ม.1 ต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.เมื่อคืนมีฝนตกสลับหยุดตลอดทั้งคืน เช้านี้ฝนหยุดตกแล้ว_นางสาวเกศมณี นิลดา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS