กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 16:40:51
 
บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายเพชร เอกบรรเลง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS